25.02.15

Voorkom onnodig loodverlies!

Dat karpervissers als echte natuur en dierenliefhebbers het beste met hun vangst voor hebben is duidelijk. Visveiligheid staat dan ook al jaren bij Korda op de eerste plaats. Door goed voor onze karpers te zorgen en geen onnodige risico’s te lopen zorgen we er voor dat ook toekomstige generaties nog van onze mooie sport kunnen genieten.

De laatste jaren is loodverlies een steeds vaker terugkomend discussiepunt gebleken. Lood en andere onderdelen van onze uitrusting horen niet in de natuur thuis en het is dan ook onze taak om eventueel verlies te beperken. In het gros van de situaties waarin wij als karpervisser terecht komen kan je ook perfect een vis landen zonder het lood te verliezen. Door gebruik te maken van leadclips of het COG loodsysteem heb je echter zelf de keuze hoe je het lood vist. Mocht je de tailrubber normaal over de clip schuiven, dan zal het lood enkel lossen als het onder water vast raakt. Hiermee beperk je het risico om een vis inclusief montage te verspelen. Indien het niet noodzakelijk is om het lood direct kwijt te raken, raden wij dan ook aan om deze systemen op een dergelijke manier te vissen.

Onnodig loodverlies is iets dat absoluut voorkomen moet worden

Bij elke stek zal je naar de eventuele risico's moeten kijken

In erg wierrijke of obstakelrijke omstandigheden kan het soms echter noodzakelijk zijn om lood te verspelen om zo de vis veilig te kunnen drillen. Pas als het echt noodzakelijk is raden wij dit dan ook aan om zo de veiligheid van de vis te garanderen. Hierbij kan je gebruik maken van leadclips of het COG systeem waarbij de tailrubber slechts een klein stukje over de clip is geschoven.

Een andere, nieuwe optie voor de mensen die graag gebruik willen maken van helikopter of chodsystemen is de Heli-Safe. Dit product is speciaal ontwikkeld om het lood te droppen en vis zo veilig uit een wierrijke zone weg te kunnen drillen. Eventueel is het systeem ook te combineren met loodvervangers zoals bijvoorbeeld stenen die van een wartel zijn voorzien. Met de bijgeleverde accessoires is de Heli-Safe ook als een normaal systeem, waarbij het lood niet gedropt wordt, in te zetten. Voor alle omstandigheden waarbij het niet strikt noodzakelijk is om het lood te droppen raden wij dan ook aan deze te gebruiken of te kiezen voor een alternatieve bevestiging van het lood zoals een kwik link in combinatie met een heli-rubber.

Systemen zoals het COG geven je zelf de keuze wat je met het lood doet

Visveiligheid zal de voornaamste reden moeten zijn waarom een karpervisser voor een bepaald loodsysteem kiest. Als firma zal Korda dan ook zijn best blijven doen om een voorlichtende functie op zich te nemen om er voor te zorgen dat de producten op een juiste en veilige manier ingezet worden. En onnodig loodverlies voorkomen is daar een onderdeel van.

News ArchiveNEWS ARCHIVE

ARCHIVE