27.12.15

Het belang van Limburg - Daniel Jawadnya

Wat is er aan de hand? Sinds eind 2013 maak ik mij samen met De KSN hard voor karperuitzetprojecten op de federatieve wateren in Limburg. Na vele signalen ontvangen te hebben over de aanzienlijke afname van originele karperbestanden op verschillende wateren, zoals de Maas bij Roermond (waar ikzelf woon), zijn we begonnen cijfers te verzamelen. Dit zijn cijfers die hengelresultaten weergeven over een langere periode. Vele duizenden verzamelde hengeluren geven steeds weer één terugkomend beeld, in de afgelopen tien jaren zijn de originele bestanden zeer hard achteruit gegaan. Op enkele stukken zijn daar, door natuurlijke aanwas, een klein aantal verwilderde schubkarpertjes voor terug gekomen op de meeste stukken is er simpelweg een gigantisch gat ontstaan in het karperbestand. Een goed voorbeeld is de Maas tussen sluis Belfeld-Sambeek, ruim 5000 verzamelde hengeluren laten daar een verval zien van 92(!) procent in het aantal gevangen karpers over een periode van 5 jaar tussen 2009 en 2013! Dit zijn cijfers komend van mannen die daar jaar in jaar uit op hetzelfde stuk vissen en hun resultaten hard achteruit zien gaan. Dit komt echter niet uit de lucht vallen. Overal in Nederland zie je de karpertypes die massaal in de jaren 60, 70 en 80 zijn uitgezet stilletjes uitdunnen vanwege natuurlijke uitval. Het grote verschil in Limburg ten opzichte van een groot deel van Nederland is dat hier geen sinds eind jaren negentig opgestarte spiegelkarperprojecten zijn. Er zijn hier en daar een aantal lovenswaardige uitzonderingen (open water) maar dat zijn initiatieven die door karpervissers binnen verenigingen zijn opgestart. Op de wateren die enkel onder het beheer van Sportvisserij Limburg vallen is er jammer genoeg niet veel gedaan voor de karperbestanden. Eind 2013 is vanuit De KSN een werkgroep (waar ik ook deelnam) opgericht. Op verzoek van het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft deze werkgroep een een rapport opgesteld. Dit leidde tot de eerste gerichte uitzetting in februari 2014 op het Julianakanaal. Een kanaalstuk waar de mannen gemiddeld genomen 200(!) uur moesten vissen voor een karper. Over leeglopen gesproken... Deze uitzetting werd een jaar later geëvalueerd en gekoppeld aan een advies vervolguitzetting. De eerste kleine uitzetting (133 karpers op 100 hectare water) had in het eerste jaar het gemiddelde naar ruwweg 20 uur per karper gebracht de tweede geadviseerde uitzetting, een prachtige selectie schubkarpers, zou dan dit cijfer nog iets verbeteren en het bestand evenwichtig en ‘toekomstproof’ maken. Jammer genoeg kreeg de werkgroep nul op het rekest! Budgettaire redenen werden aangevoerd vanuit de federatie. Dit is helaas soms de realiteit en niet iets dat een geduldige organisatie als De KSN of mijzelf afschrikt.

Nu springen we iets verder vooruit in de tijd. Begin september 2015 krijgen Michel Hollaar en ik de opdracht een breder advies te schrijven voor alle wateren die wij op dit moment geschikt vinden voor een uitzetting. Belangrijk daarbij is wel dat wij een budget aanhouden dat ‘realistisch’ is. In de praktijk betekende dit op aanwijzing van de voorzitter op zo’n 6000 euro per jaar. Als je beseft dat de landelijke toestemmingen nachtvissen en derde hengel in Limburg al zo’n ruim 30.000 euro oplevert voor de federatie (voornamelijk opgebracht door karpervissers) is dit een bescheiden maar op lange termijn waarschijnlijk meer dan voldoende bedrag voor de aankoop van karper. Het is uiteindelijk een 17 pagina’s lang rapport geworden waarin wij de huidige situatie en het aanbod van karper vanuit de meest betrouwbare mogelijke partners in de viskweek schetsen.

Advies kort samengevat voor de komende drie jaren:
700 karpers in de klasse 3-5kg verspreid over de Maas tussen Linne en Sambeek plus een honderdtal op de Dilkensplas te Ohé en Laak. De helft schubkarpers van een tweetal kwekers waarvan 4 verschillende types de andere helft spiegelkarper van een tweetal kwekers in beschubbing variërend van een paar schubben op de flank tot zwaarbeschubd. Een heerlijke bonte mix dus die zorgvuldig is samengesteld op basis van een gecombineerde ervaring van 20 jaar karpers uitzetten.

Ondanks dat de situatie op de federatieve wateren op dit moment niet ideaal is biedt het wel vele mogelijkheden om een prachtige divers bestand op te bouwen naar de huidige maatstaven. Met een blank canvas valt immers makkelijker te werken. Ik heb het dan over een variatie aan schitterend gebouwde schubkarpers en spiegelkarpers die zorgvuldig zijn samengesteld om zodoende verschillende wateren een fantastische boost te geven voor ons karpervissers. Dit rapport is begin November ingeleverd maar helaas hebben wij nog geen inhoudelijke respons gehad vanuit de federatie. Wel kregen we te horen dat in januari mogelijk een overleg zou plaatsvinden en dat en passant werd ons medegedeeld dat er er op het Julianakanaal op 04 december alsnog een uitzetting is gedaan van schubkarper en spiegelkarper. Welke type vissen (rassen), van welke kweker en of er een deugdelijke registratie is gedaan van iedere individuele karper werd ons niet meegedeeld... Je zult begrijpen dat ik dan van mijn stoel afval wanneer je beseft hoeveel werk in het monitoren en het zorgvuldig samenstellen van verschillende rapporten/adviezen is gegaan. Als klap op de vuurpijl werd de wens geuit dat deze uitzetting meer vangregistraties zou moeten opleveren! Dank je de koekoek ! Dat zal een beetje lastig gaan wanneer je karpers waarschijnlijk ongefotografeerd uitzet... Buiten het feit dat ons advies slechts gedeeltelijk is opgevolgd hebben wij als enige officieel erkende belangenbehartiger voor karpervissers in de georganiseerde Nederlandse Sportvisserij ook geen argumentatie gehad waarom zij van ons advies zijn afgeweken. Op dit moment bestaat bij ons de angst dat de federatie ook op de andere federatieve wateren zonder enige vorm van overleg hun uitzettingen zal doen met kale spiegelkarpers (lees goedkopere). Op vele wateren in Nederland zijn de eentonige bestanden aan wildbloedhybride schubkarpers vervangen door eentonige kale spiegelkarpers die juist door hun gebrek aan beschubbing ook de gewenste variatie ontbreken om van een echt mooi karperbestand te spreken. Het zou een doodzonde zijn als de weg van de minste weerstand zou worden gekozen en er lukraak kale spiegels en eentonige schubkarpers uit worden gezet. Zeker als dit niet nodig is en direct tegen de wens van vele (betalende) karpervissers gaat! Het afgelopen jaar hebben verschillende kwekers aangetoond dat een divers bestand opbouwen wel mogelijk is (zie de prachtige uitzettingen van dit najaar van rijkelijk beschubde spiegelkarpers van bijvoorbeeld ‘Viskwekerij Corten’).

Het lijkt ons belangrijk, nu het nog kan, iedere karpervisser in Limburg maar ook daarbuiten duidelijk maakt aan het Sportvisserij Limburg wat onze wensen zijn en dat wij het zouden waarderen als daar rekening mee wordt gehouden. Ik stel dat ook voor dat wij allen de volgende zin op hun pagina posten.

‘’Ik als karpervisser heb behoefte aan een gevarieerd karperbestand dat zich kenmerkt door gezonde schubkarpers en spiegelkarpers die variëren in bouw, kleur en in het geval van de spiegelkarper in beschubbing. Lukrake uitzettingen van karpers waarbij zorgvuldig opgebouwde adviezen van karpervissers met jarenlange ervaring in het uitzetten. monitoren en opbouwen van gevarieerde karperbestanden, worden genegeerd kan ik niet waarderen’’.

Hier kun je dit standpunt uiten:
https://www.facebook.com/SportvisserijLB

Hopelijk geeft dit Sportvisserij Limburg het zetje in de juiste richting om de wensen van de karpervissers niet te negeren. Graag liken en delen voor een zo groot mogelijk bereik. Mijn dank hebben jullie alvast!

Daniël Jawadnya

News ArchiveNEWS ARCHIVE

ARCHIVE