28.09.18

Benut je (karper-vis) talent op het Udens College, VMBO!


Het Udens College, sector VMBO is dit schooljaar gestart met een heel nieuw onderwijsmodel. Het kerncurriculum vormt de ruggengraat van het onderwijsprogramma. Er is sprake van een breed aanbod van theorie‐, creatieve‐ en beroepsgerichte vakken. Enkele pijlers van dit innovatieve model zijn coaching, lesroosters volgens het bioritme van de leerlingen, persoonlijk in te vullen uren, succes uren en de talenturen.In de talenturen wil het Udens College alle leerlingen de kans geven om hun talenten en interesses te ontdekken en/of verder te ontwikkelen zodat de leermotivatie wordt gestimuleerd. Dit wordt aangeboden in vier stromingen waar leerlingen uit kunnen kiezen: creatief, sportief, techniek en persoonlijke ontwikkeling. Talenturen zijn niet gekoppeld aan specifieke vakken of collega’s maar worden gegeven door collega’s met de specifieke kennis, passies en talenten. Ben van Boekel is één van die docenten. Toen hij de kans kreeg om van zijn hobby (gedeeltelijk) ook zijn werk te kunnen maken greep hij dit direct aan.“De jeugd moet meer naar buiten. Vissen, een vieze broek krijgen en genieten van de natuur in plaats van vierkante ogen krijgen achter een beeldscherm” aldus Ben van Boekel.

”

Uit onderzoek blijkt dat sportvisserij één van de meest beoefende buitenactiviteiten in Nederland is. Er worden inmiddels meer dan 2 miljoen vispas-houders geteld! Opvallend is dat de sportvisserij de laatste jaren een flinke groei heeft doormaakt. Het ontspannen in de natuur en de spanning van het vangen van een (grote) vis vormen nog steeds een succesvolle formule die de concurrentiestrijd met social media en computergames moeiteloos aan kan. Een belangrijk kenmerk van de sportvisserij -en dat vormt ook haar kracht- is dat het dwars door alle lagen van de bevolking heen gaat. Sportvissen is een echte volkssport, beoefend door jong en oud, arm en rijk, allochtoon en autochtoon. Opvallend is de grote én groeiende belangstelling van de jeugd voor het sportvissen.

Ben vist al sinds zijn 12e levensjaar gericht op karper en heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan. Al geruime tijd is hij actief teamlid van het Korda Benelux team. Toen ook zij hoogte kregen van zijn plan werd hij direct volledig gesteund. 

“Wij kennen Ben als een gedreven visser die naast het vissen zelf, actief is als begeleider van jeugdkampen en viswedstrijden. Toen wij hoorde van zijn plan op het Udens College waren we direct enthousiast! Korda Europe vindt het belangrijk dat de jeugd wordt gestimuleerd om naar buiten te gaan. Vissen brengt kinderen samen maar ook samen met de natuur!”De module die Ben heeft ontwikkeld is vooralsnog enkel gericht op het vissen op karper. De basistechnieken zullen vooral in de praktijk aan bod komen (ondersteund door foto en video materiaal). Negen weken lang, twee lesuren per week aan de slag met karpervissen, wie wil dat nou niet tijdens een schooldag? De leerlingen gaan op pad en leren om te gaan met hengels, molens, voerboten en nog veel meer…Alle zelf geknoopte onderlijntjes en loodsystemen krijgen ze zelfs mee naar huis! Het verantwoord omgaan met vis en natuur loopt als rode draad door het geheel met als doel dat de jeugd goed voorbereid naar de waterkant te sturen. Een mooi en hopelijk duurzaam initiatief van Ben van Boekel!


News ArchiveNEWS ARCHIVE

ARCHIVE